PGS 6 ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015’ gepubliceerd

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

01-12-2016

Na het verschijnen van het Brzo 2015 en bijbehorende Regeling is hard gewerkt aan de herziening van PGS 6. De nieuwe versie van PGS 6 is gereed.

Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 6-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.
De grote verbondenheid met wet- en regelgeving en het verplichtende karakter van de voorschriften voor inrichtingen dragen bij aan het feit dat PGS 6 afwijkt van de andere publicaties in de PGS-reeks. Dit heeft ertoe geleid dat voor dit actualisatietraject is gekozen voor een nauwe samenwerking met BRZO+.
Ten opzichte van PGS 6:2006 zijn er zes nieuwe bijlagen opgenomen in PGS 6:2016. Dit betreft:
• Bijlage C: PBZO-document
• Bijlage D: Omschrijving VBS-elementen
• Bijlage H: Installatiescenario’s voor PGS 15-opslagbedrijven
• Bijlage L: Overstromingen
• Bijlage M: Aardbevingen
• Bijlage N: Kwetsbare natuurgebieden

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen

 

Source: Relevant externe veiligheid PGS 6 ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015’ gepubliceerd]]>