Pilot omgevingsveiligheid

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

14-07-2016

De omgevingsvisie is meer dan een nieuwe versie van de structuurvisie. In de huidige structuurvisies wordt meestal niet aangegeven hoe gemeenten omgaan met risicobronnen in hun grondgebied, terwijl risicobronnen wel degelijk van invloed zijn op de ruimtelijke ordening.

In het artikel Pilot Omgevingsveiligheid in de Omgevingsvisie vertelt Aniek Ahlers van het Ministerie IenM meer over het IOV-project Pilot Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie.

Bron: Aan de slag met de omgevingswet

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Pilot omgevingsveiligheid]]>