Consultatie PGS-publicatie nieuwe stijl

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

14-07-2016

In het conceptbesluit activiteiten leefomgeving (BAL) wordt verwezen naar PGS-publicaties Nieuwe Stijl. Deze PGS-publicaties zijn nog niet beschikbaar. Om een beeld te geven van de nieuwe PGS-publicaties heeft het ministerie een ‘PGS-Dummy’ opgesteld.

De ‘PGS Dummy’ geeft een beeld hoe een PGS-Nieuwe Stijl eruit komt te zien en heeft als doel om de samenhang met het Bal duidelijk te maken. De Dummy is opgesteld met als basis de hoofdlijnen voor PGS Nieuwe Stijl die het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) heeft vastgesteld. De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp Bal.

Meer informatie staat op PGS Nieuwe Stijl.

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Consultatie PGS-publicatie nieuwe stijl]]>