Internetconsulatie AMvB's omgevingswet

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

08-07-2016

Per 1 juli 2016 is de internetconsultatie van de AMvB’s omgevingswet gestart. Het merendeel van de milieuwetgeving wordt ‘beleidsneutraal’ opgenomen in de Omgevingswet. Voor het milieuthema externe veiligheid ligt de situatie echter heel anders.

De Modernisering van het Omgevingsveiligheidbeleid, verwoordt in de vier AmvB’s, laat grote wijzigingen zien in vergelijking met het Bevi en aanverwante EV-besluiten. De aandacht vanuit externe veiligheid gaat vooral uit naar het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL), maar ook de andere AmvB’s zijn voor externe veiligheid relevant.

In het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) bijvoorbeeld wordt naar de PGS-en verwezen en in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn de maatregelen in de voorschriftengebieden voor brand en explosie opgenomen. Daarnaast kent de nieuwe Omgevingswet straks zes kerninstrumenten, waarvan de omgevingsvisie er één van is.

Via de discussie AMvB’s omgevingswet geeft Relevant het netwerk externe veiligheid de gelegenheid om de eigen mening over de Omgevingswet verder vorm te geven en waar nodig elkaar te benaderen met inhoudelijke vragen.

Let op: een reactie via de discussie op Relevant is géén formele reactie aan het Ministerie IenM. Formele reacties aan het Ministerie IenM kunnen ingediend worden via de website internetconsultatie omgevingswet. U kunt ook contact op nemen met uw koepelorganisatie IPO, VNG of Brandweernederland.

De Directie Veiligheid en Risico’s van het ministerie IenM verzoekt om naast de formele reacties via internetconsultatie omgevingswet hen ook te informeren via een mail aan Directie Veiligheid en Risico’s.

Meer informatie:
Ontwerp besluit omgevingswet
Omgevingswet portaal

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Internetconsulatie AMvB’s omgevingswet]]>