Inschrijven Veiligheids Innovatie Competitie nog steeds mogelijk

De ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie dagen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) uit hun innovatievermogen, creativiteit en technologische vindingrijkheid in te zetten voor een tastbare verbetering ten behoeve van het optreden in de Veiligheidsregio. Nederland telt 25 Veiligheidsregio’s. In deze regio’s wordt samengewerkt op het gebied van rampen- en crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheids Innovatie Competitie (VIC) zoekt innovatieve oplossingen om zowel de civiele als militaire partners in de Veiligheidsregio’s te versterken ten tijde van rampen en crises. Source: NCTV Inschrijven Veiligheids Innovatie Competitie nog steeds mogelijk

]]>