Dreigingsniveau gehandhaafd op substantieel; interventies blijven onverminderd noodzakelijk

Het dreigingsniveau in Nederland blijft ‘substantieel’. De dreiging die uitgaat van Nederlanders die aansluiting zoeken en vinden bij aan Al-Qa’ida-verwante strijdgroepen in Syrië en van personen die terugkeren, is onverminderd groot. Het gaat inmiddels om ruim 100 uitreizigers, waarvan er zich ruim 70 nog steeds in Syrië bevinden. Het aantal terugkeerders met of zonder strijdervaring in Syrië is toegenomen tot ruim 20 personen. De inzet van de Nederlandse overheid is dan ook primair gericht op het indammen van deze dreiging en het voorkomen van nieuwe aanwas. Zeker 10 jihadgangers uit Nederland zijn inmiddels in Syrië om het leven gekomen. Vanwege de ernst en omvang van de potentiële dreiging is de inzet van alle contraterrorisme-partners sinds begin vorig jaar geïntensiveerd. De interventies en aanpak worden in het licht van de genoemde ontwikkelingen onverkort voortgezet. Source: NCTV Dreigingsniveau gehandhaafd op substantieel; interventies blijven onverminderd noodzakelijk

]]>