PGS-deskundigen gezocht

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

06-06-2016

De Programmaraad PGS heeft het programma voor de actualisaties PGS Nieuwe stijl 2016 opgesteld. Een aantal van deze actualisatietrajecten zijn al van start gegaan. Voor enkele van deze trajecten worden nog deskundigen gezocht, maar ook voor nieuwe trajecten.

De IOV-stuurgroep PGS is, op korte termijn, op zoek naar overheidsdeskundigen VTH (vergunningverlening en handhaving) die mee kunnen werken aan deze actualisaties. Voor deelname aan de actualisaties zijn vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid financiële middelen beschikbaar.

Voor de volgende PGS-en worden deskundigen gezocht:

 

 

 

Nummer Omschrijving
PGS7  

Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen: een werkgroeplid (VV) en een sparringpartner (HH)

PGS9  Cryogene gassen: Opslag van 0,125 – 100 m3: twee werkgroepleden (VV en HH) en twee sparringpartners (VV en HH)
PGS12  Ammoniak: opslag en verlading: één sparringpartner (HH)
PGS13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen: één werkgroeplid (HH)
PGS31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties: twee werkgroepleden (VV en HH) en twee sparringpartners (VV en HH)
PGS35  Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen: een werkgroeplid (HH) en een sparringpartner (HH)

Voor meer informatie en/of deelname neem contact op met Lilian Weeda.

 

Source: Relevant externe veiligheid PGS-deskundigen gezocht]]>