Succesvolle bijeenkomst kennistafel buisleidingen

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

03-05-2016

Op 19 april organiseerde de kennistafel buisleidingen haar jaarlijkse themabijeenkomst. In de knusse theaterzaal van Stadskasteel Ouddaen werd gevierd dat de kennistafel al tien jaar bestaat!

De bijeenkomst werd geopend door Simone van Dijk, voorzitter van de kennistafel buisleidingen. Vervolgens heeft Sjaak Verburg van het Havenbedrijf Rotterdam een presentatie gegeven over het ‘meerlaags leggen van buisleidingen’. Wat kan je doen als je echt geen ruimte meer hebt? Paul Kassenberg (Gasunie) vertelde over de ontwikkelingen van windturbines nabij buisleidingen, aan de hand van heldere illustraties en demonstraties.

Na het plenaire gedeelte zijn in kleine groepen onderwerpen aan bod gekomen zoals, buisleidingen in de Omgevingswet, buisleidingen en niet-gesprongen explosieven, jurisprudentie en rekenmethodiek buisleidingen in kunstwerken. De opkomst was overweldigend en de reacties na afloop zeer positief! Algemene conclusie is dat er nog veel ontwikkelingen zijn als het gaat om buisleidingen en dat de Omgevingswet daar nog eens een schepje bovenop doet. Dit betekent dat de aandacht voor buisleidingen niet mag verslappen en dat wij als kennisnetwerk een belangrijk bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid rondom buisleidingen. De presentaties van de sprekers staan op de Themabijeenkomst buisleidingen 19 april.

Een paar memorabele uitspraken:

“Leidingviaducten zoals bij de A15 zijn eigenlijk te gek voor woorden. Daarmee wordt de veiligste vervoersmodaliteit onbetaalbaar.”

“Iets wat er staat is bestaand.”

“Een schot hagel treft vrijwel nooit meer doel (in juridische procedures).”

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Succesvolle bijeenkomst kennistafel buisleidingen]]>