Leren van crisisaanpak vlucht MH17 centraal in nieuwste Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

In het nieuwste magazine staat onder meer een artikel over het onderzoeksteam van de WODC-evaluatie naar de crisisaanpak rondom vlucht MH17. Aanvankelijk verliep de respons moeizaam en complex. Het schortte aan informatiedeling, coördinatie en samenwerking. Andere zaken als internationale diplomatie, crisiscommunicatie en de dag van de nationale rouw werden voortvarend opgepakt. Source: NCTV Leren van crisisaanpak vlucht MH17 centraal in nieuwste Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

]]>