De Regeling risico's zware ongevallen is op 4 maart 2016 in werking getreden

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme – “What did you change?”

10-03-2016

De Regeling risico’s zware ongevallen (Rrzo) is gepubliceerd in de Staatscourant (10468, 2016).

In de Regeling worden nadere regels gegeven op grond van de artikelen 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, en 14 van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015), dat op 8 juli vorig jaar van kracht is geworden.

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid De Regeling risico’s zware ongevallen is op 4 maart 2016 in werking getreden]]>