Opvolging aanbevelingen Odfjell rapport 2013

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme – “What did you change?”

10-02-2016

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de opvolging van aanbevelingen uit het in 2013 verschenen rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000-2012’

In dat rapport zijn in totaal acht aanbevelingen gegeven aan zowel Odfjell, als de opdrachtgevers, de vergunningverlener, de toezichthouder en de staatssecretaris. De Raad wil weten of de verbeteringen die naar aanleiding van het eerdere rapport zijn aangekondigd ook daadwerkelijk hebben geleid tot grotere veiligheid in de praktijk.

Op basis van artikel 76 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, kan de Onderzoeksraad een onderzoek instellen naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van aanbevelingen die de raad in eerder onderzoek heeft gedaan.

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Opvolging aanbevelingen Odfjell rapport 2013]]>