Bescherming tegen terrorisme

Directe risico’s Terroristen zijn er op uit om paniek en maatschappelijke ontwrichting te veroorzaken. Zo is een pretpark of een publieksevenement al snel een serieus doelwit. Maar ook onze zogenaamde vitale infrastructuur loopt een verhoogd risico. Denk aan de gaswinning, de transportsector en de Nederlandse havens en havenbedrijven. Allemaal situaties waar men direct risico loopt.

Indirecte risico’s

Maar u kunt ook indirect te maken krijgen met de gevolgen van een aanslag of dreiging met een aanslag. Wat betekent het voor uw business als uw medewerkers uw bedrijf niet meer kunnen bereiken of als uw toeleveranciers of afnemers uitgeschakeld zijn. Ook kunnen bedrijven bij u in de buurt ervoor zorgen dat u indirect ‘last’ heeft van een terreurdreiging en kan een gebrekkige informatievoorziening ervoor zorgen dat uw medewerkers uren of soms dagen niet meer productief zijn. De gevolgen zijn dan al snel enorm groot en op zo’n moment kunt u niet veel meer doen.

Maatregelen tegen terrorisme

Door bijvoorbeeld prullenbakken anders te ontwerpen kunnen we voorkomen dat terroristen ze gebruiken om explosieven in te verbergen. Ook kan voldoende zicht op de juiste plekken ervoor zorgen dat terroristen zich niet onopvallend kunnen opstellen of verplaatsen. We kunnen bepaalde delen van gebieden autovrij maken, dan wordt het al een stuk lastiger om zeer zwaar explosieven te gebruiken want die moet je nu eenmaal kunnen vervoeren. Door zogenaamde blast-zones in te richten is het goed mogelijk om aanslagen met explosieven van verschillende grootte goed onder controle te krijgen. We zullen hier in een druk bebouwd land als Nederland goed over na moeten denken maar er zijn nog talloze mogelijkheden over die we nu onbenut laten. Een goede samenwerking tussen criminologen, security experts, CPTED experts en architecten is noodzakelijk. Naast ontwerptechnische maatregelen kan het noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen waarmee onraad kan worden gesignaleerd of geobserveerd. Ook kunnen medewerkers getraind worden in het signaleren van ongewone situaties. Maar hoe u het ook wendt of keert, terreur kan dan wel niet zo eenvoudig bestreden worden, we kunnen het ze wel dusdanig lastig maken dat men het liever elders probeert. Want een ding is zeker; een terrorist gaat voor een zo groot mogelijke kans van slagen en slaat u liever over als het hem te ‘gevaarlijk’ wordt.]]>