Boek Ruimtelijke Ordening en Veiligheid

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme – “What did you change?”

18-11-2015

Hoe kan ruimtelijke ordening een bijdrage leveren aan de beheersing van veiligheidsrisico’s? Het boek Ruimtelijke Ordening en Veiligheid gaat er op in. Ruimtelijke Ordening en Veiligheid is een uitgave van Saxion in samenwerking met Ontwerp Veilige Omgeving. Zowel huidige strategieën en instrumenten voor de beheersing van deze risico’s, als actuele ontwikkelingen komen in deze mooie publicatie aan de orde.

‘Ruimtelijke Ordening en Veiligheid’ geeft een introductie op het vakgebied van de ruimtelijke ordening en gaat daarnaast in op het beleid voor externe veiligheid, waterveiligheid en verkeersveiligheid.

Het boek is bestemd voor studenten planologie en integrale veiligheidskunde aan hogeschool en universiteit en voor professionele planologen en veiligheidskundigen die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bij omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s of gemeenten.

Het boek is geschreven door dr ir. Jeroen Neuvel. Hij is als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde en het lectoraat Risicobeheersing van Saxion. En door dr.ir. Rinus Jaarsma. Hij werkte na zijn emeritaat als universitair hoofddocent Landgebruiksplanning bij Wageningen Universiteit als onafhankelijk vervoersplanologisch adviseur.

De digitale versie van het boek is gratis te downloaden via de site van Ontwerp Veilige Omgeving

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Boek Ruimtelijke Ordening en Veiligheid]]>