Terroristische aanslagen in Parijs

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs gisteravond is er intensief contact met de landen om ons heen en met betrokken EU-instanties. Alles wijst op een doordachte en strak georganiseerde aanslag die inmiddels is opgeëist door ISIS. De NCTV volgt de situatie, samen met AIVD, de Koninklijke Marechaussee en politie, nauwlettend en staat in directe verbinding met het kabinet. Er wordt continue bekeken of aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Source: NCTV Terroristische aanslagen in Parijs

]]>