De LPG-rekentool is geactualiseerd!

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

10-11-2015

De LPG-rekentool is al jaren een erkend hulpmiddel om het groepsrisico van LPG-tankstations in standaardsituaties te bepalen. Op verzoek van het IPO is de LPG-rekentool nu uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: doorgaan met een bestaande berekening.

Sinds de lancering van de LPG-rekentool zijn er via www.relevant.nl en www.groepsrisico.nl duizenden berekeningen uitgevoerd aan LPG-tankstations door het hele land. Tot op heden moest bij een aanpassing van een gemaakte berekening steeds een nieuwe berekening worden uitgevoerd. Nu krijgt iedere nieuw aangemaakte berekening een unieke berekeningscode. Hierdoor is het mogelijk berekeningen op een later moment af te ronden en bestaande berekeningen aan te passen en/of uit te breiden op basis van nieuwe informatie. Voordeel is dat invoergegevens bij een aanpassing niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd.

Naast deze functionele uitbreiding is de terminologie in de LPG-rekentool aangepast. Waar voorheen gesproken werd over Revi 2004 en Revi 2007 (en dit tot veel onduidelijkheden leidde), wordt nu gesproken over groepsrisicoberekeningen zonder en mét maatregelen uit het LPG-convenant. Hiermee wordt het voor gebruikers duidelijker welke berekeningsvarianten gebruikt kunnen worden.

We zijn nieuwsgierig of (en zo ja: hoe groot) er behoefte is aan een nieuwe rekentool voor andersoortige risicobronnen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15), propaanreservoirs of windturbines. We horen graag jullie overdenkingen: voor welke risicobron(nen) acht jij een tool wenselijk en/of kansrijk? Laat het weten via helpdesk@groepsrisico.nl!

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid De LPG-rekentool is geactualiseerd!]]>