Enquête over Vraagbaak Omgevingsveiligheid

Page edited by Hanneke van Hemme – “What did you change?”

27-10-2015

Vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015, deelprogramma 3 (Informatie- en Kennisinfrastructuur), wordt gewerkt aan een landelijk expertisenetwerk voor professionals die zich bezighouden met omgevingsveiligheid. Dit expertisenetwerk krijgt onder andere vorm in een ‘Vraagbaak Omgevingsveiligheid’. Aan deze vraagbaak kunnen EV-gerelateerde vragen worden gesteld. Deze vragen worden door EV-collega’s van het netwerk beantwoord. De Vraagbaak Omgevingsveiligheid krijgt een plek op de Relevant website.

Medewerking gevraagd: graag horen we jouw mening over de verdere ontwikkeling van deze vraagbaak. In dit bericht staat een link naar een korte digitale vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit 7 vragen: het invullen kost slechts 5 minuten tijd.

Jouw antwoorden helpen ons om de Vraagbaak beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de toekomstige gebruikers.

Nu al een vraag?
Via de digitale vragenlijst kun je nu al je EV-(gerelateerde) vraag stellen. Je kunt je vraag ook aan Relevant stellen via info@relevant.nl. De projectgroep Vraagbaak Omgevingsveiligheid beantwoordt je vraag.

Onder alle deelnemers van de enquête verloten we één toegangsbewijs voor het Relevant Congres op 1 december in Amersfoort. Daarnaast verloten we nog één toegangsbewijs onder diegenen die een EV-vraag in de vragenlijst invullen.
Vul daarom uiterlijk 6 november de digitale vragenlijst in.

Naar de vragenlijst Vraagbaak Omgevingsveiligheid

De resultaten van deze vragenlijst worden geanonimiseerd weergegeven op de Relevant website.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de projectgroep Vraagbaak Omgevingsveiligheid. We willen benadrukken dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met je antwoorden wordt omgegaan.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking.

Vriendelijke groet,
Namens de projectgroep Vraagbaak Omgevingsveiligheid

Ester van Aalst, Relevant
Marloes van Kemenade, DCMR
Yvette Moulijn, ODNZKG
Lilian Weeda, Werkgroep Omgevingsveiligheid

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Enquête over Vraagbaak Omgevingsveiligheid]]>