Gemeenten: Goed netwerk onmisbaar voor aanpak radicalisering

Gemeenten hebben een goed netwerk nodig van lokale organisaties en sleutelfiguren om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Goede samenwerking tussen gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties is cruciaal. Dit komt uit een onderzoek naar de oorzaken van radicalisering en een quickscan onder gemeenten. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) die dit voorjaar is opgericht mede als onderdeel van het Actieplan Integrale Aanpak Jihadisme, heeft het onderzoek uitgevoerd. Source: NCTV Gemeenten: Goed netwerk onmisbaar voor aanpak radicalisering

]]>