CPTED audit of Quick scan

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) methode heeft vele voordelen ten opzichte van het traditioneel beveiligen met hekken, camera’s, politie etc. Wij zijn al jaren gespecialiseerd in CPTED voor stedelijke gebieden maar vooral ook voor het bedrijfsleven. Los van de risicoreductie hebben wij de afgelopen jaren al miljoenen bespaard op  beveiligingsbudgetten. Wij werken uitsluitend met geregistreerde CPTED experts die zijn ingeschreven in het RCE register van N’Loyd.

Quick scan
Wij kunnen voor u een quick scan uitvoeren waarbij we de huidige risico’s en het (in potentie aanwezige) ongewenst gedrag in kaart brengen. Dat spiegelen we met de CPTED uitgangspunten. Op basis daarvan informeren wij u over korte en/of lange termijn oplossingen. Heeft u een bepaald budget dan bekijken we wat we binnen dat budget kunnen realiseren.
Audit
Een audit gaat veel verder dan een quick scan. Hier maken we een overzicht van (in potentie) onveilige gebieden en/of ongewenst gedrag. We zullen vervolgens per (deel)gebied bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit in het ontwerp te elimineren. Maar ook denken we samen met de opdrachtgever na over economische voordelen die te behalen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat in de meeste gevallen geld ‘verdiend’ kan worden met een nieuw ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan een auto was service in een parkeergarage waardoor sociale controle ontstaat op een plek waar eerder veel autokraken plaatsvonden.
Buurtschouw
Gemeenten voeren vaak een buurtschouw uit om te bepalen of een wijk of gebied schoon, heel en veilig is. Los van alle goede bedoelingen hangt het resultaat van zo’n schouw af van de deelnemers en hun individuele referentie ten aanzien van veiligheid. Heeft u er al eens over nagedacht om een buurtschouw te houden op basis van een methodische aanpak zoals CPTED? Dit kost u nouwelijks meer geld of tijd maar levert per definitie verbeterplannen op die onder de betrokkenen breed gedragen worden.
Bouwplantoetsing
Steeds vaker worden consortia of bouwbedrijven gevraagd om een bouwplantoetsing in het kader van CPTED te laten uitvoeren. Cocoon risk management heeft al jaren ervaring met het opstellen van een visiedocument tot aan het toetsen van bouwplannen in de voorontwerp- of definitief ontwerpfase en zelfs bij oplevering van projecten. Wij doen dit altijd met respect voor alle partijen, CPTED is namelijk een proces waar iedereen een goed gevoel bij moet hebben, in tegenstelling tot traditionele beveiligingsmaatregelen waar geld en verantwoordelijkheid toch altijd weer een issue lijken te zijn.
Vrijblijvend advies
Twijfelt u of CPTED voor u een toegevoegde waarde heeft? Wij weten het wel zeker, dus bieden wij alle nieuwe en bestaande klanten vrijblijvend advies aan. Is het niet wat u er van verwacht, geen probleem dan kost het u ook geen (extra geld). Wel overtuigd? Dan gaan we er samen iets moois van maken!]]>