Populatieservice beschikbaar!

Page edited by Ester van Aalst – “What did you change?”

11-08-2015

De populatieservice nu algemeen beschikbaar via www.populatieservice.nl. De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met Safeti.NL, RBMII en CAROLA.

Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder BEVI, BEVT of BEVB. Voor risicoberekeningen met GEVERS kunnen via Relevant populatiegegevens opgevraagd worden.

Let op: populatiegegevens die eerder zijn verkregen via de Populator van Bridgis mogen niet meer gebruikt worden bij het opstellen van groepsrisicoberekingen.

Meer informatie populatieservice

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Populatieservice beschikbaar!]]>