Eerste PGS-netwerkbijeenkomst

Page edited by Ester van Aalst – “What did you change?”

04-08-2015

Vanuit de IPO, VNG en veiligheidsregio’s is het aan het Ministerie I&M aangegeven dat er steeds minder overheden betrokken waren bij de actualiatie van de PGS’en. Het ministerie I&M heeft besloten om (via IOV) middelen ter beschikking te stellen voor de aanwezigheid van decentrale overheden bij de actualisaties van PGS’en.

Op 1 juli was de eerste PGS netwerkbijeenkomst voor overheidsleden van PGS-werkgroepen. Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven over de veranderingen die de komende tijd voor PGS op stapel staan. Ook was er gelegenheid om (toekomstige) PGS-collega’s (beter) te leren kennen.

De stuurgroep PGS bsetaat uit:
Marcel Rietberg (IPO), Wim Kooijman (VNG), Geerlof Bijsterbosch (VR’s), Lilian Weeda (voorzitter van de werkgroep Omgevingsveiligheid) , Paula Bohlander (NEN )en Marlouce Biemans (secretaris IOV). Deze stuurgroep heeft de procedure deelname overheid PGS opgesteld die tot doel heeft het realiseren vanvoldoende inbreng van de decentrale overheden in de verschillende PGS-werkgroepen.

Op 22 september en 16 oktober zijn de volgende PGS-netwerkbijeenkomsten gepland met als onderwerp ‘Versterken van je rol in een PGS-team’. Voor PGS-werkgroepdeelnemers is deelname aan één van de bijeenkomsten verplicht. De uitnodiging wordt binnenkort via NEN verspreid.

Bij thema PGS vindt u meer informatie over de PGS.

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Eerste PGS-netwerkbijeenkomst]]>