Andere regelgeving nodig voor meer borgbare maatregelen groepsrisico

Page edited by Hanneke van Hemme

27-08-2015

In 2015 is een Taakgroep van het Verbeterprogramma Groepsrisico een onderzoek gestart naar Borgbare maatregelen. De Taakgroep heeft van dit onderzoek een eindrapport opgesteld. Hierin staan de maatregelen opgenomen die groepsrisico kunnen verbeteren. Voor de planregels is ook de operationele uitwerking opgenomen.

Het bleek dat de meeste bouwkundige en organisatorische maatregelen bestuursrechtelijk niet borgbaar zijn. Als de regelgeving wordt aangepast, zijn de maatregelen wel borgbaar. Volgens de Taakgroep zou dit een verbetermogelijkheid voor het groepsrisico zijn.. Het aanpassen van de regelgeving vindt al plaats in het kader van de Omgevingswet. Meer informatie staat op Resultaten en aanbevelingen taakgroep borgbare maatregelen.

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Andere regelgeving nodig voor meer borgbare maatregelen groepsrisico]]>