Cocoon ketenpartner veiligheid bij Cordaan Amsterdam

Cocoon risk management heeft de opdracht verworven om bij de op een na grootste werkgever van Amsterdam als ketenpartner veiligheid op te treden. Cordaan investeert de komende twee jaar 80 miljoen euro in renovatie en verbetering van verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor elke instelling in de regio Amsterdam wordt naar een nieuwe, duurzame invulling gezocht. “Als we voldoende flexibel zijn, dan kunnen we de grote veranderingen in de ouderenzorg goed opvangen”, zo zegt bestuursvoorzitter Damen. Na deze investeringen zal een tweede ronde komen van nog eens 100 tot 150 miljoen Euro.

Cocoon heeft na een grondige inventarisatie een veiligheidsvisie voor de zorg ontwikkeld. Deze visie zal per locatie worden ingevuld. Als ketenpartner veiligheid sluiten wij aan bij het bouwteam. Zo wordt het mogelijk om veiligheid al vanuit de architectuur te waarborgen. Een veilig en duurzaam ontwerp en een efficiënt beheer is dan ook onze doelstelling.

]]>