Bescherming tegen onbemande mobiele systemen
- 21.07.2015

Drones vroegtijdig opsporen dan wel neutraliseren – dat zijn mogelijke oplossingen om de bedreiging die uit kan gaan van onbemande systemen in de hand te houden. Vier ondernemingen gaan aan de slag om hiervoor producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Ze doen dit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Mareschaussee en de Nationale Politie. Medio 2016 demonstreren de ondernemers deze oplossingen.
Source: NCTV